Aplikačné centra

K objednaniu aplikácie prípravku Trud do ambulancie špecialistov v celej SR volajte Infolinku: +421 911 298 325, kde s Vami všetko potrebné prediskutuje Kristína Janočková. Volajte každý pracovný deň 9-17 hod. Svoje otázky môžete napísať na info@noviere.sk.

Aplikačné centrum

Prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
V. interná klinika LFUK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov
Ružinovská 6, 82606 Bratislava
tel: 02/48234905
email: ibd.ruzinov@gmail.com

Slovami užívateľov prípravku Trud