Cena prípravku Trud

Cena a spôsob preskripcie TRUD™

Zdravotnícky prostriedok

Plná úhrada pacientom v ambulantnej starostlivosti. Zdravotnícky prostriedok nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Liečebná kúra je maximálne 28 dní.

Cena balenia Trud ™ 7 × 60 ml, ktoré vystačí na 1 týždeň liečby, sa môže líšiť v jednotlivých lekárňach. Odporúčaná cena pre pacienta 99 EUR.

Slovami užívateľov prípravku Trud